معرفی پرسنل

 • علی صادقی

  علی صادقی

  فوق لیسانس معاون آموزشی
 • محمد علی چزگی

  محمد علی چزگی

  دیپلم خدمتگزار
 • مهدی قاسمی

  مهدی قاسمی

  دیپلم خدمتگزار
 • مصطفی سلطانیان

  مصطفی سلطانیان

  لیسانس معاون فناوری
 • محمد عليزاده شرق

  محمد عليزاده شرق

  دیپلم معاون اجرایی
 • حسين قريشي

  حسين قريشي

  لیسانس معاون پرورشی
 • سهیل ثقفی بهزادی

  سهیل ثقفی بهزادی

  فوق لیسانس مشاور
 • شاپور نعمتي

  شاپور نعمتي

  لیسانس معاون آموزشی
 • غلامرضا شبانپور

  غلامرضا شبانپور

  لیسانس مدیریت