معرفی پرسنل

 • علی طلوعی

  علی طلوعی

  لیسانس مستخدم
 • علیرضا احترامی

  علیرضا احترامی

  لیسانس معاونت پرورشی
 • غلامرضا شبانپور

  غلامرضا شبانپور

  لیسانس مدیریت
 • شاپور نعمتي

  شاپور نعمتي

  لیسانس معاون آموزشی
 • حسين قريشي

  حسين قريشي

  لیسانس معاون پرورشی
 • مصطفی سلطانیان

  مصطفی سلطانیان

  لیسانس معاون فناوری