اخبار

شمارش آراء کاندیداهای شورای دانش آموزی توسط معاون پرورشی آموزشگاه
  • ۰ دیدگاه -
  • 3 بازدید

شمارش آراء کاندیداهای شورای دانش آموزی توسط معاون پرورشی آموزشگاه

در روز یکشنبه مورخه ۱۴ آبان ماه 1402 ،  شمارش آراء کاندیداهای شورای دانش آموزی توسط معاون پرورشی آموزشگاه جناب آقای احترامی انجام شد.شوراهای دانش‌آموزی […]