فرهنگی

برگزاری اولین جلسه دبیرخانه های دخترانه و پسرانه مسابقات قرآنی ترنم نور در نمازخانه آموزشگاه
  • ۰ دیدگاه -
  • 11 بازدید

برگزاری اولین جلسه دبیرخانه های دخترانه و پسرانه مسابقات قرآنی ترنم نور در نمازخانه آموزشگاه

در روز سه شنبه 21 آذر ماه 1402 ،دبیرستان پسرانه دوره اول واحد3 مشهد به عنوان میزبان یا دبیرخانه ثابت مسابقات قرانی ترنم نور  هر […]