اخبار

اعلام برنامه مسابقات قرآني آموزشگاهي (مرحله اول)
  • ۰ دیدگاه -
  • 72 بازدید

اعلام برنامه مسابقات قرآني آموزشگاهي (مرحله اول)

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن      شمیم عطر رحمان است قرآن بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت      چو خورشید فروزان است قرآن قابل توجه دانش آموزان عزیز برنامه […]