شمارش آراء کاندیداهای شورای دانش آموزی توسط معاون پرورشی آموزشگاه

در روز یکشنبه مورخه ۱۴ آبان ماه 1402 ،  شمارش آراء کاندیداهای شورای دانش آموزی توسط معاون پرورشی آموزشگاه جناب آقای احترامی انجام شد.شوراهای دانش‌آموزی نهادی در مدارس است که اعضای آن با انتخابات میان دانش‌آموزان برگزیده می‌شوند. «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی – اجتماعی»، «توسعه هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان»سه راهبرد کلی شوراهای دانش‌آموزی است. انتخابات این شورا هر سال آموزشی در آبان برگزار می‌شود و با توجه به شرایط مدرسه و شمار دانش‌آموزان، اعضای شوراها از پنج تا ۱۴ نفر متغیر است. ریاست شوراهای مدارس می‌توانند بعد از انتخابات دو مرحله ای (مجلس شهرستان (ناحیه) و مجلس استان) در مجلس دانش آموزی کشوری حضور داشته باشند.

آماده‌سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی، استفاده از توانمندی‌های مختلف دانش آموزان به مثابه منابع انسانی در اجرای برنامه‌های درسی، ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان شورای دانش آموزی، تمرین کار گروهی و آمادگی دانش آموزان برای ایجاد سازمانهای کار آفرین، صرفه جویی در هزینه‌های نیروی انسانی موظف، ایجاد حس رقابت بین کلاس‌ها در امر مشارکت در کارهای مدرسه، کاهش فاصله بین مسئولان و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر از جمله اهداف شوراهای دانش‌آموزی است.

تشکل شورا در عرصه اندیشه ورزی نیز اهدافی از جمله شناسایی نقاط قوت و ضعف دبیرستان از دید دانش آموزان (باز خوردگیری)، مشارکت در شناخت نیازهای روز آمد دانش آموزان (ایده یابی و تصمیم سازی)، رهیافت اجرائی جهت رفع نیازهای فوق (تصمیم‌گیری)، مشارکت در جمع‌آوری تجارب دیگران، تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان و هم سو سازی دانش آموزان با سیاست‌های مدیریت را دنبال می‌کند.

انتخابات شورای دانش‌آموزی فرصتی است که باعث حضور فعال و با نشاط دانش‌آموزان در فعالیت‌های اجتماعی و پرورشی مدرسه می‌شود و علاوه بر فراهم کردن زمینه‌های به ظهور رساندن توانمندی‌های بالقوه، نقش آفرینی و مسئولیت اجتماعی را هم به فرزندان می‌آموزد.

در واقع شورای دانش آموزی به منظور زمینه‌سازی برای همکاری فعال، مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در ساحت های اعتقادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش‌آموزان و اولیای مدرسه شورای دانش آموزی در مدارس ایجاد می‌شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20