شروع آزمون های نوبت دوم بصورت حضوری و غیر حضوری

در روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 1400 ، دانش آموزان پایه هفتم و هشتم بصورت غیرحضوری و دانش آموزان پایه نهم بصورت حضوری در اولین آزمون نوبت دوم (درس قرآن) شرکت کردند. در این آزمون دانش آموزان پایه هفتم راس ساعت 8 و دانش آموزان پایه هشتم راس ساعت 11 از طریق کانال های مربوطه سوالات امتحانی را دریافت و بعد از مدت زمان تعیین شده جواب سوالات را برای دبیر خود ارسال نمودند.لازم به ذکر است در جهت برگزاری حضوری امتحانات هماهنگ پایه نهم دانش آموزان این پایه راس ساعت 10 در آموزشگاه حضور یافته و با رعایت تمام نکات بهداشتی در اولین آزمون نوبت دوم شرکت نمودند.

قابل ذکر است قبل از شروع آزمون معاونت آموزشی آموزشگاه جناب آقای نعمتی در ارتباط با نحوه برگزاری ، حضور در جلسه امتحان ، رعایت نکات بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی نکات کلیدی را بیان نمودند همچنین در ادامه مدیریت محترم دبیرستان جناب اقای شبانپور ضمن بیان نکات انضباطی آرزوی موفقیت در امتحانات را برای دانش آموزان داشتند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20