جلسه شورای معاونین باحضور مدیریت دبیرستان پیرامون عملکرد دوماهه اول سال تحصیلی

در روز سه شنبه مورخه 16 آبان ماه 1402 ،جلسه شورای معاونین باحضور مدیریت دبیرستان پیرامون عملکرد دوماهه اول سال تحصیلی بررسی چالش‌های آموزشی و پرورشی آموزشگاه تبیین رویکرد جدید موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)  به همراه کادر اجرایی آموزشگاه برگزار شد.در این جلسه به ارزیابی عملکرد دبیران و کادر اجرایی و برنامه های آینده مؤسسه و تطبیق هر چه بیشتر با شرایط جدید به بررسی راهکارها و پیشنهادها پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20