برگزاری کلاس های آنلاین آمادگی پایه هفتم

آموزش و پرورش، نوعی سرمایه گذاری است؛ زیرا به طور مستقیم، در تحول و پیشرفت دیگر نهادهای اجتماعی نقش بنیادی و زمینه ساز دارد. بنابراین، ضعف و قوت این نهاد به ضعف یا پیشرفت دیگر نهادهای اجتماعی می انجامد. برای سازندگی، راهی مناسب تر از توجه به امر تعلیم و تربیت وجود ندارد. صاحب نظران، آموزش و پرورش را نوعی «سرمایه گذاری افزوده» می دانند؛ یعنی هر هزینه برای دانش آموز، سودی چند برابر می دهد.

در همین راستا و در جهت آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان ورودی پایه هفتم برای آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین آشنایی این عزیزان با نحوه برگزاری کلاس های آموزش مجازی ، با برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده توسط معاونین آموزشی از تاریخ 13 شهریور ماه 1400 کلاس های آمادگی دروس علوم تجربی  و ریاضی  آغاز و به مدت دو هفته به طول خواهد انجامید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20