برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ در آموزشگاه

در روز یک شنبه مورخ 2 دی ماه 1397 و با هماهنگی های متصدی آزمایشگاه جناب آقای یوسفی مسابقه نجات تخم مرغ با حضور 25 اثر از دانش آموزان در زنگ تفریح دوم با حضور کلیه دانش آموزان در حیاط دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام شماره 3 برگزار شد. قابل ذکر است دانش آموزان در این مسابقه با وسایلی مانند مقوا، کاغذ، نی نوشابه و چند تکه چوب سازه‌هایی طراحی می‌کنند که قادرند تخم مرغ را از ارتفاع سالم به زمین برساند. در پایان این مسابقه از سازنده‌های طرح‌های زیبا، سبک و مستحکم که تخم مرغ‌ها را سالم به زمین رساندند تقدیر بعمل آمد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20