برگزاری اولین جلسه شورای دبیران

در روز دوشنبه مورخ 26 شهریور ماه 97 اولین جلشه شورای دبیران در محل نمازخانه دبیرستان در ساعت 9:30 صبح و با حضور تمامی همکاران محترم برگزار گردید.
این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط معان اجرایی مدرسه جناب آقای علیزاده شروع و در ادامه مدیریت محترم جناب آقای شبان پور ابتدا با عرض خیر مقدم به حضّار در رابطه با شرح وظایف هر یک از همکاران گرامی و مسائل آموزشی مربوط به سال جاری ، دقایقی را به بیان سخن پرداختند و در ادامه برنامه های جلسه به شرح ذیل برگزار گردید.
– ارائه مطالب انضباطی توسط معاونت محترم آموزشی جناب آقای نعمتی
– ارائه مطالب و فعالیت های پرورشی اجرا شده در سال تحصیلی جدید از طرف موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(ع) توسط معاونت محترم پرورشی جناب آقای قریشی
– معرفی همکاران و ارائه نظرات و پیشنهادات توسط این عزیزان
قابل ذکر است در انتهای جلسه و پس از پذیرایی همکاران این جلسه در ساعت 11 خاتمه یافت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20