برگزاری اولین جلسه شورای دبیران در آموزشگاه

در روز سه شنبه مورخ 29 شهریور ماه 1401 اولین جلشه شورای دبیران در محل نمازخانه دبیرستان در ساعت 9صبح و با حضور تمامی همکاران محترم برگزار گردید.

این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط دبیر محترم قرآن جناب آقای علیپور شروع و در ادامه مدیریت محترم جناب آقای شبان پور با عرض خیر مقدم به حضّار در رابطه با شرح وظایف هر یک از همکاران گرامی و برنامه های آموزشی مربوط به سال تحصیلی جدید ، دقایقی را به بیان سخن پرداختند و در ادامه برنامه های جلسه به شرح ذیل برگزار گردید.

– ارائه برنامه هفتگي مدرسه توسط معاونت محترم آموزشی جناب آقای نعمتی

– ارئه برنامه ها ، مسابقات و جشنواره هاي پيش رو و لزوم همكاري هرچه بيشتر دبيران در اين زمينه توسط معاونت پرورشي آموزشگاه جناب آقاي قريشي

– معرفی همکاران و ارائه نظرات و پیشنهادات توسط این عزیزان


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20