بررسی دفاتر حضور و غیاب دبیران توسط معاونت آموزشی جناب آقای قریشی

در روز دوشنبه مورخه 15 آبان ماه 1402 ، به منظور حضور و غیاب دانش آموزان و پرسنل مدرسه جزئی جدانشدنی از فرایند سنجش کیفیت آموزش در مدارس است. با حضور به‌موقع دانش آموزان و دبیران در مدارس، پیشبرد برنامه‌های آموزشی با دقت و سرعت بیشتری صورت می‌گیرد. هم‌چنین کنترل تردد دانش آموزان به مدرسه برای حفظ ایمنی آن‌ها و برقراری نظم در مدارس امری ضروری است. در سال‌های اخیر با افزایش تعداد مدارس هوشمند، استفاده از سیستم حضور و غیاب هوشمند مدارس با استقبال بیشتری روبه‌رو شده است. این  فرایند حضور و غیاب توسط معاونت آموزشی جناب آقای قریشی  به انجام می‌رسد. علاوه بر کنترل ورود و خروج دانش آموزان و معلمان این سیستم‌ امکانات متنوعی را برای نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دانش‌آموز در طی سال تحصیلی و سنجش کیفیت حضور معلمان در کلاس فراهم می‌کنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20