بازدید كارشناس مسئول مقطع متوسطه دوره اول از آزموشگاه

در روز شنبه مورخ 7 خرداد ماه 1401 كارشناس مسئول مقطع متوسطه دوره اول  موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام جناب آقای طاهریان از محل و نحوه برگزاري آزمون هاي نوبت دوم آموزشگاه بازدید بعمل آوردند که در این بازدید موارد ذیل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت :

  • رسيدگي به مشكلات دانش آموزان
  • بررسي سطح كيفي و كمي سوالات امتحانات نوبت دوم از نظر دانش آموزان
  • رسیدگی به وضعیت حضور دانش آموزان در سر جلسه امتحان
  • تبادل نظر با دبیران مدرسه

لازم به ذکر است در بخش آموزشی و عملکرد معاونین آموزشی  ، دفاتر حضور و غیاب ، لیست ثبت فعالیت های دبیران و لیست ثبت نمرات دبیران و گزارشات کلاس های درس مورد بررسی قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20