اعلام اسامی برگزیدگان انتخابات شورای دانش آموزی

در روز دوشنبه مورخه 15 آبان ماه 1402 ، اسامی برگزیدگان انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان متوسطه اول پسرانه امام حسین (ع) واحد۳ توسط معاونت پرورشی  اعلام به مدیریت محترم تحویل داده شد.بدین ترتیب اسامی دانش آموزان منتخب به ترتیب ذیل می باشد.

1_علیرضا عباسعلی پور
2_محمد یونس ملا احمدیان
3_شایان قانعی مقدم
4_ابوالفضل شمس
5_سهند هلالات
6_امیر طاها دانشور
7_حیدر نوری


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20