آماده سازی دبیـرستان برای بازگشایی باشکوه در ماه مهر

با توجه به نیاز هرساله مدارس به تعمیر و تجهیز و آمادگی برای حضور دانش آموزان در مهر ماه ، با هماهنگی و پیگیری های مسئولین دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام شماره 3 در قالب طرح پروژه مهر آخرین آماده سازی و تجهیز فضای آموزشگاه در تاریخ 27 و 28  شهریور ماه 1401 انجام شد.

شستن حیاط ، آماده سازی فضای های کتابخانه ، کارگاه ، آزمایشگاه ، تعمير و نظافت میز و نیمکت های  دبیـرستان از جمله آخرین برنامه های اجرایی پروژه مهر امسال بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20