آغاز امتحانات نوبت اول

در روز سه شنبه 11 دی ماه 1402، باتوجه به شروع امتحانات نوبت اول  و زمانبندی و اطلاع رسانی از قبل  انجام شده ، شروع مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز می شود و حضور و غیاب دانش آموزان به صورت مستمر انجام می پذیرد.طبق برنامه تعیین شده ، امتحانات نوبت اول پایه هفتم ،هشتم و نهم به صورت رسمی آغاز شدو تا 28 دی ادامه دارد.

امتحانات پایه نهم از ساعت 8 صبح، امتحانات پایه هشتم از ساعت 9:30 صبح و  امتحانات پایه هفتم ساعت 11:30 ظهر در مدرسه برگزار می شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20