معرفی پرسنل

 • علی کیانی اصیل

  علی کیانی اصیل

  فوق لیسانس دبیر علوم تجربی
 • حجت اله امیری کیوانلو

  حجت اله امیری کیوانلو

  فوق ليسانس دبیر ریاضی
 • حامد میرنژاد

  حامد میرنژاد

  فوق لیسانس دبیر زبان انگلیسی
 • حسن نوراني

  حسن نوراني

  لیسانس دبير جاودانه ها دفاعي
 • حمیدرضا تیماجی

  حمیدرضا تیماجی

  لیسانس دبیر ادبیات
 • سید امیر گل محمدی تولائی

  سید امیر گل محمدی تولائی

  لیسانس دبیر زبان انگلیسی
 • فرید محمد پور

  فرید محمد پور

  فوق لیسانس دبیر ریاضی
 • سید محمد حجت حسینی

  سید محمد حجت حسینی

  لیسانس دبیر کار و فناوری
 • محمد محسني

  محمد محسني

  لیسانس دبیر مطالعات اجتماعی