معرفی پرسنل

 • علی کیانی اصیل

  علی کیانی اصیل

  فوق لیسانس دبیر علوم تجربی
 • داوود صدوقی

  داوود صدوقی

  لیسانس دبیر تفکر و سبک زندگی
 • حجت اله امیری کیوانلو

  حجت اله امیری کیوانلو

  فوق ليسانس دبیر ریاضی
 • حامد میرنژاد

  حامد میرنژاد

  فوق لیسانس دبیر زبان انگلیسی
 • حسين نظيفي

  حسين نظيفي

  لیسانس دبیر علوم تجربی
 • حسن نوراني

  حسن نوراني

  لیسانس دبير جاودانه ها دفاعي
 • حمیدرضا تیماجی

  حمیدرضا تیماجی

  لیسانس دبیر ادبیات
 • ایمان طوسیان

  ایمان طوسیان

  فوق لیسانس دبیر ورزش
 • سید امیر گل محمدی تولائی

  سید امیر گل محمدی تولائی

  لیسانس دبیر زبان انگلیسی