گرفتن عکس دسته جمعی دانش آموزان پایه هشتم(مقدمات جشن تكليف)

در روز شنبه مورخ 5 بهمن  ماه 1400 و در ادامه هماهنگی های برگزاری مراسم جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم ، با پیگیری های مديريت مدرسه جناب آقاي شبانپور و معاونت پرورشی جناب آقای قریشی ، عکاسان معتمد موسسه فرهنگی اموزشی امام حسین (ع) در آموزشگاه حضور یافته و از دانش آموزان پایه هشتم به صورت کلاسی عکس گرفتند.

قابل ذکر است این این عکس ها در روز برگزاری جشن تکلیف و بعنوان یادگاری در اختیار تمامی دانش آموزان قرار خواهد گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20