گرفتن تست كرونا از دانش آموزان

با توجه به اینکه میزان آگاهی جامعه از پروتکل‌ها و مشارکت آنان در اجرای موازین بهداشتی در مدارس بسیار تأثیر گذار است و همچنين شناسایی به موقع موارد مشکوک به کرونا در گروه هدف مدارس و تمهیدات لازم جهت عدم حضور آنان در مدرسه نیز یکی دیگر از اقدامات لازم در این دوران است که در مقابله با شیوع کرونا بسیار مؤثر خواهد بود و در اين راستا با پيگيري هاي مديريت مدرسه جناب آقاي شبانپور در تاريخ 15 آذر ماه 1400 ، تعداد دو نفر از پرسنل مركز بهداشت وصال  جهت گرفتن تست كرونا از دانش آموزان در آموزشگاه حضور يافتند.

لازم به ذكر است اين تست به صورت انتخاب تصادفي از بين تمامي دانش آموزان و همكاران و در محل نمازخانه آموزشگاه انجام شد و به لطف خداوند جواب تمامي اين آزمايشات منفي بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20