گراميداشت هفته نيروي انتظامي در آموزشگاه

آرزوی همیشگی انسان ها ، دنیایی سراسرصلح و آرامش بوده است . نیروی انتظامی نیازیک جامعه ی آرمانی است و همه ی اندیشمندان اجتماعی برضرورت وجود چنین نیرویی درتمام جوامع تاکید دارند.نیرویی که با اقتدار دربرابر اخلال گران نظم و امنیت ایستاده و تیشه برریشه های ظلم وفساد می کوبد تا ارمغان آور آرامش وعدالت باشد. امنیت ، اعتماد، سلامت ، پویایی و نشاط ثمره ی حضور نیروی انتظامی درجامعه است .
در همين راستا در روز 13 مهر ماه 1399 و آغاز هفته نيروي انتظامي در مراسم صبحگاهي ميريت محترم مدرسه جناب آقاي شبانپور در رابطه با اهميت وجود نيروي انتظامي و گراميداشت اين هفته براي دانش آموزان دقايقي به بيان سخن پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20