پيگيري وضعيت تحصيلي دانش آموزان توسط معاونين آموزشي

از تاريخ 1 اسفند ماه 1400 معاونین آموزشی دبیرستان پسرانه امام حسین علیه السلام شماره 3 روزانه با دانش آموزان غایب کلاس های آنلاین تماس گرفته و موارد غیبت و عدم انجام تکالیف دانش آموزان را پیگیری می‌کنند.

همچنین لازم به ذكر است معاونين محترم با دعوت والدین دانش آموزاني كه دچار افت تحصيلي يا داراي غيبت هاي بيش از حد مجاز در كلاس ها بوده اند  ، آنها را از نمرات و پیشرفت و عدم پیشرفت دانش آموز خود آگاه نموده و در صورت نیاز به مشاوره دبیرستان ارجاع می دهند و تمامی نکات و بررسی ها در دفاتر انضباطی انضباطی ثبت و ضبط  مي گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20