پخش اذان بصورت زنده در آموزشگاه

اذان در اسلام مقدّمه اقامه نماز است و جنبه اعلامی دارد. کسی که اذان را می شنود، مثل این است که مژده وصل و اجازه ورود به حریم ذکر و یاد خدا را یافته است. به همین لحاظ این آوای نیکو یکی از عوامل باز دارنده مؤذّن از گناه و بدی است و تأثیر افزون تر این عمل در ایجاد تحوّل در جوامعی دیده می شود که این کلمات پرمعنا را می شنوند.

اذان با ندای الله اکبر، ابتدا ما را به توحید و یگانگی خداوند فرا می خواند و یادآور می شود که همه خلق و فرمان آفرینش از آن خداوند است، مشیّت او سبب هستی است و او دارای بزرگ ترین صفات عالیه است. پس از آن گواهی به رسالت رسول خدا(ص) می دهد که دل سوزانه آموزه های الهی را به مردم ابلاغ نمود. آنگاه یادآور می شود که نماز بهترین عمل است که رستگاری را در پی دارد. از این رو از مردم می خواهد که در اجابت این دعوت شتاب کنند.

با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای اهداف فرهنگی آموزشگاه ، به همت مدیریت محترم جناب آقای شبان پور و همچنین معاونت پرورشی جناب آقای قریشی ، از هفته اول مهر ماه 1399 مراسم اقامه ی اذان ظهر به صورت زنده و در محل حیاط آموزشگاه بصورت روزانه توسط دانش آموزان موذن انجام مي شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20