شرکت در سی و هشتمین دوره مسابقات فرهنگی هنری

در روز  یکشنبه 27 بهمن ماه  1398 اعضای گروه سرود دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین (ع) شماره 3 به همراه معاونت محترم پرورشی جناب آقای قریشی و زیر نظر مربی سرود جناب آقای صادقیان در مسابقات سی و هشتمین دوره مسابقات هنرهای آوایی که از طرف فرهنگی هنری ناحیه یک مشهد از ساعت 9 صبح الی 11 در سالن مرحوم مشکی برگزار گردید شرکت نموده و با دیگر مدارس این ناحیه به رقابت پرداختند.قابل ذکر است سرودهای شهید میهن من،خلیج فارس  توسط اعضای گروه سرود این دبیرستان به اجرا گذاشته شد. لازم به ذکر است نتایج این مسابقات پس از داوری های انجام شده در روز های آتی متعاقباً اعلام خواهد شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 7/20