شرکت در جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا (مرحله حضوری)

دانش آموزان برگزیده مرحله اول جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا در مرحله حضوری این جشنواره حضور یافتند.

با توجه به برگزاری مرحله اول جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا و راهیابی دانش آموزان دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین (ع) شماره 3 به مرحله بعدی ، با هماهنگی ها و پیگیری های معاونت پرورشی مدرسه جناب آقای قریشی دانش آموزان مهدیار رضایی و امیررضا مسعودزاده با موضوع ” انرژی هسته ای از آغاز تا کنون” و دانش آموزان سجاد پور رجب و محمد ابراهیم پاک فطرت با موضوع ” قدرت امنیت ایران ” ، در تاریخ 29 فروردین ماه 1398 در مرحله دوم این جشنواره (مرحله حضوری ) حضور یافته و از تحقیقات خود دفاع کردند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20