شرکت دانش آموزان برگزیده در مسابقات نوجوان خوارزمی

جشنواره  جوان خوارزمی  به منظور ايجاد ، پرورش ، رشد و شکوفايی استعدادها و خلاقيت های نوجوانان و جوانان و توسعه و تعميق روحيه پژوهش، نوآوری و حمايت و هدايت مادی و معنوی از دانش آموزان و دانشجويان پژوهشگر و نوآور برگزار می شود که در این راستا در روز پنج شنبه مورخ 23 اسفند ماه 1397 برگزیدگان دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام شماره 3  در رشته ایفای نقش زبان (دانش آموز یاسین صفری و مهدیار رضایی) و رشته دست سازه ها (دانش آموزسجاد پوررجب و محمد علی کاخیان ) به مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی اعزام شدند که قابل ذکر است تمامی این عزیزان به مرحله بعد جشنواره (مرحله قطبی ) راه پیدا کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20