شروع آزمون های نوبت اول در آموزشگاه

آزمون های نوبت اول سال تحصيلي 1401-1400  در تاريخ 11 دي ماه 1400 رأس ساعت 8 صبح آغاز گرديد.

در اين روز و با هماهنگي هاي قبلي انجام  شده ، امتحانات نوبت اول با درس پيام هاي آسماني براي پايه نهم شروع و در ادامه اين آزمون براي پايه هشتم رأس ساعت 9:30 صبح و براي دانش آموزان پايه هفتم ساعت 11:30 برگزار گرديد.

لازم به ذكر است قبل از شروع امتحان، مديريت دبيرستان جناب آقاي شبانپور دقايقي را در رابطه با شرايط  و ضوابط حضور در امتحانات و همچنين نكات كليدي در جهت جوابگويي به سوالات  به بيان سخن پرداختند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20