شركت در دومين مرحله المپياد رياضي

در روز يكشنبه مورخ 18 ارديبهشت ماه 1401 و با هماهنگي هاي قبلي برترين هاي المپياد رياضي مرحله اول اين آموزشگاه در مرحله بعدي اين آزمون  كه به ميزباني دبيرستان پسرانه امام حسين عليه السلام شماره 1( واقع در وكيل آباد 63، دادگر 19 ) برگزار گرديد شركت نمودند. اين آزمون راس ساعت 8:30 صبح و با حضور دانش آموزان از تمامي پايه هاي هفتم ، هشتم و نهم مدارس پسرانه دوره اول امام حسين (ع) آغاز شد و لازم به ذكر است آزمون با 30 سوال تستي و 90 دقيقه مدت زمان پاسخگويي برگزار گرديد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20