توزیع کتب آموزشی تمامی پایه ها

کتب آموزشی تمامی پایه ها بین دانش آموزان توزیع گردید.

در روز شنبه مورخه  3 مهر ماه 1400 و با هماهنگی و پیگیری های مدیریت محترم دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین (علیه السلام) شماره سه – جناب آقای شبان پور، تمامی کتاب های آموزشی که از قبل ثبت نام و خریداری شده بود پس از انتقال به مدرسه با کمک معاونین محترم آموزشی آقایان نعمتی و صادقی دسته بندی و آماده تحویل به دانش آموزان گردید. در ادامه بر اساس زمانبندی اعلام شده کتب آموزشی در روز شنبه به دانش آموزان پایه هفتم و در روز یکشنبه به دانش آموزان پایه هشتم و نهم تحویل داده شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20