توزیع قرص ویتامین D در بین دانش آموزان

ویتامین D یکی از مهم ترین ویتامین هایی است که برای حفظ سلامتی بدن به آن نیاز داریم. به ویتامین دی «ویتامین خورشید» هم می گویند چون این ویتامین در واکنش به قرارگیری در معرض پرتوهای فرابنفش خورشید در بدن ما تولید می شود و در واقع خورشید اصلی ترین منبع این ویتامین است. این ویتامین که بصورت قرص های ژله ای و از طرف مرکز بهداشت ناحیه به آموزشگاه تحویل داده شده بود ، در روز 13 بهمن ماه 1397 طبق دستور العمل مرکز فوق و با کمک همکاران مدرسه به خصوص مدیریت محترم بین تمامی دانش آموزان توزیع گردید. قابل ذکر است که مصرف این قرص به مدت چهار ماه و هر ماه یک بار مورد تأکید می باشد.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20