تقدیر از پژوهشگران پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود. موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه صنایع، کشاورزی، خدمات و… به گونه‌ای به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. در واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید. اگر پژوهشی نشود، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم نیز برخوردار نخواهد بود. همه آنچه به عنوان پیشرفت علوم در دوره‌های گوناگون تاریخ می‌شناسیم، حاصل تلاش افرادی است که در کار خود رویکردی پژوهشی داشته‌اند و ذهن پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیت‌های پژوهشی آنان بوده است.

در اين راستا در روز پنج شنبه مورخه 27 شهریور ماه 1399 مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر پنجمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا که در سال تحصیلی گذشته از طرف موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع) برگزار گردیده بود توسط مدیریت محترم دبیرستان جناب اقای شبانپور تقدیر به عمل آمد .

دانش آموزان برتر اين دوره :

  • حسین درودی
  • علیرضا آژند
  • محمد رضا یزدانی شریف
  • احسان روئین تن
  • علیرضا نوروزی
  • سجاد پور رجب

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20