تشکیل ستاد یادواره یاران شیدائی و جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

در روز سه شنبه 29 آبان ماه 1397 در ساعت 11 ستاد یادواره یاران شیدائی و جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا با حضور همکاران ادبیات و هنر و جاودانه ها و عوامل اجرائی در دفتر دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین (ع) شماره 3 برگزار گردید که تصمیمات اتخاذ شده در جلسه به شرح ذیل می باشد :

1- راه اندازی کتابخانه کلاسی در رابطه با یادواره یاران شیدائی و جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

2- اختصاص ساعتی از درس ادبیات به مطالعه کتاب در کلاس

3- تشویق و ترغیب دانش آموزان جهت ارائه دلنوشته و متن ادبی وقرائت بهترین ها در مراسم آغازین

4- معرفی دانش آموزان ادبی جهت شرکت در کلاس های کارگاهی درس ادبیات و پژوهش

5- معرفی دانش آموزان برتر رشته های هنر عکاسی و …جهت شرکت در جشنواره یادواره یاران شیدائی و جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20