تدریس جذاب درس عربی( مبحث فعل ماضی)

يادگيري، امري فعال و هدفمند است و براي اين كار، نياز به راهبردهايي می باشد كه با تشويق فعالانه، رفتار و افكار هدفمندانه دانش آموز را به كار گيرد و همچنین ایجاد انگیزه در کنار نشاط و شادابی دو ویژگی مهم برای فهم بهتر درس می باشد. بویژه اینکه دانش آموزان با یک درس و زبان جدید مواجه باشند. از این رو در تاریخ 26 بهمن ماه 1398 دبیر محترم درس عربی ، جناب آقای کامل مبحث مهم فعل ماضی را که از اساسی ترین مباحث درس عربی دانش آموزان پایه هفتم بشمار می رود به شیوه ترسیمی- رقابتی تدریس کردند. ضمنا از نکات جالب این مبحث از درس عربی ، اشتیاق دانش آموزان برای مشارکت در این رقابت بود، بطوری که حتی دانش آموزان ضعیفتر هم داوطلب پاسخ گویی به سوالات درسی بودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20