برگزاری کارگاه مشاوره گروهی باعنوان راه های کنترل خشم

در روز پنج شنبه 23 اسفند ماه 97 و با هماهنگی های مشاور آموزشگاه جناب آقای ثقفی کارگاه مشاوره گروهی با عنوان راه های کنترل خشم برای دانش آموزان کلاس نهم 3 دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام شماره 3 برگزار شد که در این جلسه هر یک از دانش آموزان ، طریقه کنترل خشم خود را بیان نموده و در آخر مشاور آموزشگاه به بیان راه های صحیح کنترل خشم پرداختند. از جمله این راه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:  – دوری از موقعیت ناراحت کننده    /    – خود را به کار مثبت دیگری سرگرم کردن   /    – نوشیدن کمی آب    /    – نفس عمیق کشیدن   /   – شمردن از 1 تا 10


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20