برگزاری جلسه ستاد انتخاباتی شورای دانش آموزی

در روز چهارشنبه 11 مهر ماه 97 جلسه ستاد انتخاباتی شورای دانش آموزی این دبیرستان در دفتر دبیرستان برگزار گردید .

در این جلسه ابتدا معاونت محترم پرورشی دبیرستان جناب آقای قریشی در رابطه با اهمیت انتخابات صحبت نمودند و سپس در مورد چگونگی ثبت نام و نحوه تبلیغاتی صحبت نمودند و تصمیماتی به شرح ذیل در این جلسه اتخاذ گردید .

– ارائه سخنرانی در مراسم آغازین صبحگاهی توسط معاونت پرورشی جهت ثبت نام برای کاندیدای شورای دانش آموزی در روز شنبه 14 مهر ماه 97

– ثبت نام از دانش آموزان جهت کاندیدای شورای دانش آموزی از روز شنبه 14 الی 19 مهر ماه توسط یکی از اعضای ستاد انتخاباتی دانش آموز امیر حسین نعمتی

– تائید صلاحیت جهت کاندیداتوری دانش آموزی توسط ستاد انتخابات شوری در روز چهار شنبه 25 مهر ماه

– انجام تبلیغات کاندیدا های شورای دانش آموزی از روز شنبه 28 مهر ماه الی 1 آبان ماه با نظر اعضای ستاد

– برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در روز چهارشنبه 2 آبان ماه

قابل ذکر است این ستاد متشکل از مدیریت محترم جناب آقای شبانپور بعنوان رئیس ستاد، معاون پرورشی جناب آقای قریشی بعنوان دبیر اجرایی ستاد ، معاونین آموزشی آقایان نعمتی و ایمانی و همچنین دانش آموزان امیرحسین نعمتی، امید درخشان و سهیل نظام می باشد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20