برگزاری جلسه توجیهی جهت شرکت در آزمون سلامت و روان(پایه نهم)

مدارس، هم در رشد روانی و هم در سلامت روانشناختی کودکان و نوجوانان مؤثر هستند. شواهد به طور فزاینده ای رابطه نزدیکی را بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان و همچنین عملکرد اجتماعی آنان نشان می دهند. علاوه بر موفقیت تحصیلی، کودکان و نوجوانانی که از سلامت روان و سلامت اجتماعی برخوردار هستند، احساس رضایت بیشتری را در ارتباط با خانواده و همسالانشان دارند. در همین راستا و به دلیل قرار داشتن در زمان برگزاری آزمون سلامت روان در روز یکشنبه مورخ 25 آذر ماه 97 مشاور آموزشگاه جناب آقای ثقفی طبق هماهنگی های انجام شده با حضور در کلاس های پایه نهم ابتدا توضیحات لازم جهت شرکت در آزمون سلامت و روان را برای دانش آموزان ارائه داده و در ادامه نام کاربری و پسورد دانش آموزان جهت ورود به این آزمون (سامانه همگام ) را به آنها تحویل دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20