برگزاری جلسه توجیهی جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا

در روز شنبه 6 بهمن ماه 1397 جلسه توجیهی برای دانش آموزان ثبت نام شده در چهارمین جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا به صورت پایه ای توسط معاونت محترم پرورشی دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام شماره 3 جناب اقای قریشی در نماز خانه برگزار نمود. در این جلسه ابتدا معاونت محترم پرورشی در رابطه با هدف برگزاری جشنواره علمی پژوهشی تا ثریا که از طرف موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام برگزار می گردد توضیحاتی دادند و سپس نحوه ارائه مطالب و تهیه کتاب صحبت نموده و در ادامه دانش آموزان به گروههای دو نفره تقسیم شدند و هر گروه به دلخواه یک موضوع را انتخاب نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20