برگزاری جلسه توجیهی انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

جلسه ی توجیهی هدایت تحصیلی ویژه اولیای دانش آموزان پایه نهم این آموزشگاه  در روز یک شنبه مورخه 5 بهمن ماه 1399  با هدف فرهنگ سازی برای انتخاب رشته تحصیلی مناسب وهمچنین با توجه به استعداد و علایق دانش آموزان، اطلاع رسانی دقیق و به هنگام و معرفی ظرفیت های رشته های نظری و فنی حرفه ای و کاردانش منطقه با توجه به محل سکونت دانش آموزان پایه نهم برگزار شد.

در ابتدای جلسه مدیریت دبیرستان جناب آقای شبانپور، ضمن آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان پایه نهم، به اهمیت هدایت تحصیلی اشاره نمود و عنوان کرد: هدایت تحصیلی آگاهانه، آزادانه، با توجه به تفاوت های فردی به ویژه رغبت و توانایی، منجر به هدایت مطلوب دانش آموزان و انتخاب مسیر زندگی شان می گردد.

ایشان افزودند : هدایت تحصیلی دانش آموزان بر اساس سه عامل، 1- عملکرد تحصیلی ۲- بررسی مشاوره ای ۳- ظرفیت منطقه صورت می پذیرد.

سپس مشاور محترم دبیرستان جناب آقای احمدی دراین جلسه  طی سخنان مبسوطی در خصوص معرفی  رشته های تحصیلی و نحوه انتخاب دانش آموزان و چگونگی تکمیل فرم های مشاوره ای توضیحاتی را ارائه نمودند  و در پایان فرم های اولویت بندی رشته های تحصیلی به اولیاء تحویل داده شد تا پس از تکمیل وارد سامانه همگام شوند و در سامانه ثبت نمایند .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 10.5/20