برگزاری جلسه تمرین گروه سرود در آموزشگاه

در روز پنج شنبه 24 بهمن ما ه 1398 و در ادامه جلسات تمرینی سرود در روزهای پنج شنبه اعضای گروه سرود دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین علیه السلام شماره 3 با هماهنگی های قبلی توسط معاونت محترم پرورشی دبیرستان جناب آقای قریشی ، زیر نظر مربی سرود دبیرستان جناب آقای صادقیان از ساعت 12:30 الی 14 در محل نمازخانه دبیرستان در جهت آمادگی برای حضور در مسابقات فرهنگی ناحیه 1 مشهد و همچنین مسابقات فرهنگی موسسه به تمرین پرداختند . لازم به ذکر می باشد که موضوع سرود تمرینی در رابطه با شهدا (سرود شهید میهنم و سرود خلیج فارس ) بود.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 1/20