برگزاری اولین مرحله مسابقات مفاهیم قرآنی و نهج البلاغه

در روز چهارشنبه 30 آبان ماه 1397 با هماهنگی های معاونت پرورشی جناب آقای قریشی در ساعت 12 الی 12:30 اولین مرحله مسابقات مفاهیم قرآنی و نهج البلاغه با حضور تعداد چهل و پنج  نفر از دانش آموزان درمحل نمازخانه دبیرستان پسرانه دوره اول امام حسین (ع) شماره 3برگزار گردید. لازم به ذکر می باشد که از هر پایه ای سه نفر برتر انتخاب خواهند شد و بعد از ارائه کنفرانس در رشته نهج البلاغه و صحت قرائت سوره هایی که برای هر پایه از طرف ناحیه معرفی شده است یک نفر از هر پایه ای انتخاب و برای شرکت در مسابقات مرحله دوم ناحیه یک مشهد به واحد کارشناسی قرآن معرفی می گردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20