برگزاری اولین جلسه فرهنگی عفاف و حجاب

نوجوانی دوره ای از رشد است که با بلوغ آغاز می شود و با شروع دوره بزرگسالی خاتمه می یابد. نوجوانی را می توان مرحله گذر از کودکی به بزرگسالی توصیف کرد. این دوره به پلی بین کودکی و بزرگسالی تشبیه شده است و فرد برای یافتن جایگاه خود به عنوان بزرگسال رشدیافته، ناگزیر از عبور از آن است. نوجوانی دوره ای است که طی آن روابط فرد با هم سالان تعمیق می یابد؛ استقلالش در تصمیم گیری رشد می کند و در جریان مشغله های فکری و تعلقات اجتماعی قرار می گیرد. نوجوانی دوره کاوش ، انتخاب و همچنین دوره آشوب و استرس و تعارضات روانی است که در این راستا و در جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با این دوره حساس ، در روز چهار شنبه مورخ 26 دی ماه 97 با هماهنگی های معاونت پرورشی اولین جلسه عفاف و حجاب با حضور استاد مصدقی در کلاس های هشتم 2 و هشتم 3 با موضوع بلوغ برگزار شد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20