برگزاری اردوی تفریحی فرهنگی پاییزی

امروزه نقش اردو در رشد و شخصیت دانش آموزان، اجتماعی شدن و باورپذیری آن ها امری غیرقابل انکار به شمار می رود و از همین روست که اغلب کارشناسان آموزشی بر لزوم برگزاری اردوهای علمی، معنوی و تفریحی برای دانش آموزان توافق نظر دارند.

یکی از مهم ترین آثار این اردوها، دور کردن دانش‌آموز از فضای رسمی و خشک کلاس است که می‌تواند با فراهم ساختن یک محیط باز و شاداب و تغییر مکان، ظرفیت مناسبی را برای بهره برداری آموزشی فراهم آورد.

در همین راستا در روز جشنبه مورخه 23 آبان ماه 1397 اردوی تربیتی ، تفریحی فرهنگی در محل اردوگاه شهید هاشمی نژاد مشهد برای دانش آموزان این آموزشگاه برگزار گردید.

در این اردو که تمامی دانش آموزان به همراه جمعی از پرسنل دبیرستان حضور داشتند ،مسابقات فوتبال،واليبال،فوتبال دستي،تنيس روي ميز از جمله مسابقات ورزشي بود كه به صورت حذفي بين كلاس ها برگزار گرديد اقامه نماز و صرف نهار از دیگر برنامه های این روز به یاد ماندنی بود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20