برگزاري جلسه شوراي دبيران با موضوع كلاس هاي آنلاين

در روز پنج شنبه مورخه 10 مهر ماه 1399 ساعت 10 صبح  جلسه شوراي دبيران در رابطه با  رفع اشکالات کلاس های آنلاین در محل دفتر آموزشگاه برگزار گردید .در این جلسه ابتدا مدیریت محترم جناب آقاي شبان پور از دبیران محترم جهت برگزاري كلاس هاي  آنلاين تقدیر و تشکر نموده و سپس در رابطه با رفع اشکالات و نحوه ورود جدید به کلاس های آنلاین چند دقیقه ای برای همکاران صحبت نمودند و تاکید کردند که اسامی دانش آموزان غایب در کلاس های غیر حضوری توسط معاونین محترم آموزشی پیگیری شود.قابل ذكر است در ادامه معاونت فناوري آموزشگاه در تكميل صحبت هاي مديريت محترم نكاتي را در اين رابطه بيان نموده و جلسه رأس ساعت 10:30 دقيقه خاتمه يافت.

 

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 7.3/20