برگزاري جلسه آموزشي با موضوع آشنايي دانش آموزان با مشاغل

با توجه به قرارداشتن در هفته مشاغل و آشنایی دانش آموزان با رشته های تحصیلی در مراکز فنی و حرفه ای ، جلسه ای با حضور کلیه دانش اموزان پایه نهم این آموزشگاه در روز پنجشنبه مورخ 8 اردیبهشت ماه 1401 در محل نمازخانه تشکیل گردیده شد .

در این جلسه طبق هماهنگی های انجام شده با  کارشناسی مشاوره اداره ناحیه یک مشهد ، از جناب آقای محرابی کارشناسان  دوره هاي آموزشی مراکز فنی حرفه ای دعوت بعمل آمد تا با توجه به اینکه در سالهای اخیر و به دلیل وجود شغل های متنوع و زیاد و حرفه های گوناگون و رشته های  تحصیلی مختلف و همچنین گسترش مدارس فنی و حرفه ای  که از اهمیت زیادی برخوردار هستند مطالبی بسیار ارزنده ای را به اطلاع دانش آموزان عزیز برسانند .لازم به ذكر است در پایان جلسه به سئوالات دانش اموزان پاسخ داده شد .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20