بازدید کارشناسان ارزیابی عملکرد استان از آموزشگاه

در روز شنبه مورخه 28 آبان ماه 97 هئیتی از کارشناسان ارزیابی عملکرد اداره کل بهمراه کارشناس مدارس غیردولتی اداره ناحیه یک مشهد از این آموزشگاه بازدی بعمل آوردند در این بازدید ابتدا جناب آقای شبانپور مدیریت آموزشگاه خلاصه ای از طرح و برنامه های آموزشگاه و نیز نقویم اجرایی و برنامه سالانه مدرسه توضیحاتی را ارائه دادند .

سپس کارشناسان محترم از حوزه های آموزشی و پرورشی و بهداشتی و …… بر اساس شاخص های فرم ارزیابی بازدید بعمل آوردند و در پایان تاکید نمودند که اثر کار خوب شما در این آموزشگاه در آینده مشخص می شود پس باید تمام تلاشتان را برای آینده ی بهتر این عزیزان داشته باشید. در ادامه از کلاسهای درس هم بازدید بعمل آمده و از زحمات دبیران شاغل در این آموزشگاه تقدیر و تشکر شد.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20