بازدید معاونت محترم آموزش موسسه از آزموشگاه

در روز سه شنبه مورخ 29 مهر ماه 1399 معاونت محترم آموزش موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام جناب آقای طاهریان از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند که در این بازدید موارد ذیل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت :

بازدید از کلاس های درس

بررسی میزان برگزاری کلاس آنلاین و بازخورد آن

رسیدگی به وضعیت حضور و غیاب دانش آموزان

تبادل نظر با دبیران مدرسه

لازم به ذکر است در بخش آموزشی و عملکرد معاونین آموزشی  ، دفاتر حضور و غیاب ، لیست ثبت فعالیت های دبیران و لیست ثبت نمرات دبیران و گزارشات کلاس های آنلاین و مجازی مورد بررسی قرار گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20