بازدید سرگروه های آموزشی استان از آموزشگاه

در روز سه شنبه مورخه 4 آبان ماه 1400 سرگروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش استان ، با هدف بررسی مسائل آموزشی و کیفیت بخشی به امر تدریس دبیران و همچنین تعامل، همفکری و تبادل تجربه با این عزیزان در راستای بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری ،از آموزشگاه بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید که به صورت حضوری انجام گرفت از نحوه برگزاری كلاسهای مجازی بازديد گردید و همچنین با روشهاي تدريس و آموزش همكاران و فعاليت ها و مشاركت دانش آموزان آشنا شده و ضمن تبادل نظر و گفت و گو با همكاران از تجربيات ارزنده آنها استفاده شد.

در پایان در رابطه با مشکلات شبکه شاد ، اشكالات كتب درسي، در خصوص دانش آموزان ضعيف و راهکارهای مناسب دبیران در صورت مواجه شدن به این افراد و جمع بندی و تجزیه و تحلیل روش های آموزشی گفتگو و تبادل نظر انجام شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20