بازديد جانشین محترم مدیرعامل موسسه از آموزشگاه

در روز سه شنبه مورخ 8 مهر ماه 1399 جانشین محترم مدیر عامل موسسه فرهنگي آموزشي امام حسين عليه السلام از آموزشگاه بازديد بعمل آوردند.

در این بازدید ، ضمن عرض خدا قوت از جانب جانشين محترم موسسه و تشکر از همت مدیريت محترم ، معاونين آموزشي و پرورشي ، به بررسی نحوه فعالیت مدرسه پرداخته شد .

قابل ذكر است در طول اين بازديد  فعالیتهای مجازی تربیتی، مشاوره و بهداشت مورد ارزیابی قرار گرفت و جانشين محترم موسسه كلاس هاي آنلاين را بستر مناسبی جهت ارائه و بروز خلاقیت و توانمندی همکاران دانستند.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20