اعلام نفرات برتر مسابقات احکام مرحله آموزشگاهی

در روز یکشنبه 2 دی ماه 1397 نفرات برتر مسابقه احکام مرحله اول که در روز سه شنبه 27 آذر ماه در نماز خانه برگزار گردیده بود به شرح ذیل اعلام می گردد :

پایه هفتم  :  1- سید مرتضی حسینی رتبه اول    /    2- مهدی شیروانی رتبه دوم    /    3- محمد جعفر خدارحمی رتبه سوم

پایه هشتم :  1- امیر رضا مسعود زاده رتبه اول    /    2- محمد ابراهیم پاک فطرت رتبه دوم    /    3- ایمان زحمتکش رتبه سوم

پایه نهم : 1- محمد حسین فدائی رتبه اول    /    2- یونس امانی رتبه دوم    /    3- امیر حسین رستمی رتبه سوم

لازم به ذکر می باشد بین این افراد صحت قرائت نماز عملی گرفته می شود و نفر برتر از هر پایه جهت شرکت در مرحله دوم مسابقات احکام به کارشناسی اقامه نماز معرفی می شوند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20