اعلام برنامه مسابقات قرآني آموزشگاهي (مرحله اول)

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن      شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت      چو خورشید فروزان است قرآن

قابل توجه دانش آموزان عزیز برنامه مسابقات قرآنی مرحله اول (آموزشگاهی ) به  شرح ذيل برگزار خواهد شد.

قرائت قرآن                     20 آبان ماه 1400

اذان                              22 آبان ماه 1400

مفاهیم قرآنی                    23 آبان ماه 1400

نهج البلاغه                      24 آبان ماه 1400

صحیفه سجادیه                  25 آبان ماه 1400

احکام                             27 آبان ماه 1400

مداحی                            29 آبان ماه 1400

ترتیل قرآن                       30 آبان ماه 1400

حفظ قرآن                         01 آذر ماه 1400

 

تذکرات:

– مسابقات قرائت قرآنی و اذان طبق الگوی تلاوت در روزهای پنج شنبه و شنبه مورخ 20 و 22  آبان ماه  1400 ساعت 9 صبح به صورت حضوری در نمازخانه مدرسه برگزار خواهد شد.

– مسابقات مفاهیم، صحیفه سجادیه ، نهج البلاغه به صورت کنفرانسی از جزوه ای که  داخل کانال پيام رسان سروش مدرسه بارگذاری شده  به مدت 5 دقیقه  مي باشد و طبق برنامه و زمانبندی ارائه شده در نمازخانه آموزشگاه برگزار خواهد شد.

– مسابقه احکام  از جزوه ای که در کانال پيام رسان سروش مدرسه بارگذاری می گردد در روز شنبه 27 آبان ماه به صورت پایه ای برگزار خواهد شد.

– مسابقات ترتیل از 5 جزء اول  قرآن كريم برگزار می گردد.

– مسابقات حفظ قرآن به تفکیک پایه ای و به شرح ذيل به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

* حفظ پایه هفتم از آیه 1 الی 37 سوره بقره

* حفظ پایه هشتم از آیه 58 الی 83 سوره بقره

* حفظ پایه نهم از آیه 94 الی 119 سوره بقره

– مسابقات مداحی به صورت ضبط شده و به مدت 7 دقیقه به آیدی معاونت پرورشی مدرسه ارسال گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20